Stresshantering

201408-161-768x1024

”Genom att utveckla förmågan att slappna av när du vill får du till ditt förfogande några av det mest effektiva vapnen i kampen mot stress.” Det uttryckte Charles A. Garfield (USA), psykolog, idrottsman och författare till boken ”Topprestationer”. Han arbetade även med att förbereda astronauterna på Apollo 11 inför månlandningen.

Eftersom nerv- och muskelsystemet samarbetar påverkar känslan muskelspänningen i kroppen. Om man under en längre tid lever under pressade förhållanden och hela tiden känner sig t.ex. nervös, orolig, otillräcklig, negativt stressad och/eller hjälplös kan det ge upphov till en konstant hög muskelspänningsnivå (hög grundspänning) i kroppen. Det blir av olika anledningar mycket ansträngande och kan påverka dig såväl fysiskt som psykiskt/mentalt.

Avslappning är grunden i mental träning och genom att träna avslappningsövningar, på ett systematiskt och långsiktigt sätt, kan man komma till rätta med fysiska och psykiska symptom som förorsakats av inre spänningar som skapat en hög grundspänning.
Genom att lyssna till en övning som stärker din självkänsla får du en större tillit till dig själv och din förmåga att göra de förändringar som krävs för att må och fungera så bra som möjligt. Skapar en grundläggande säkerhet och ett lugn.

Några fysiska symptom på en hög grundspänning kan vara:

 • muskelvärk
 • huvudvärk
 • hjärtklappning
 • bröstsmärtor/stickningar och värk i hjärttrakten
 • yrsel
 • svettningar
 • andnöd
 • magproblem
 • högt blodtryck
 • infektionskänslighet

Några psykiska/mentala symptom kan vara:

 • irritation
 • ilska/aggresivitet
 • koncentrationssvårigheter
 • oro/rastlöshet
 • sömnsvårigheter
 • minnesbrister
 • beslutsvånda
 • tankeblockering
 • minskad kreativitet och flexibilitet
 • uppgivenhet/apati

Beteendemässiga symptom kan vara:

 • hyperaktivitet/apati
 • ökad medicin-, rök- och alkoholkonsumtion
 • mindre social samvaro/isolering
 • mindre eller ökat sömnbehov