Storytel

ladda ned (2)

Hej!
Jag heter Maya och tycker att det är superskönt att träna mentalt eftersom det sker i samband med djup skön avslappning när jag ligger bekvämt på min säng eller sitter i min fåtölj, alltså ingen ansträngning. Till min hjälp har jag övningar som är inspelade på en cd eller ett usb-minne. Metoden är mycket enkel och konkret, lätt att förstå och ta till sig och bara vetskapen om att den finns ger mig en ovärderlig känsla av trygghet.
Har även fått insikter i hur min kropp och mitt psyke samarbetar och inom vilka områden jag behöver förändras för att må och fungera som jag vill. De verktyg och redskap jag utvecklat i samband med träningen har gjort att jag bl.a. kan hantera negativ stress som t.ex. ilska, nervositet och oro och lugna mig i ett tidigt skede. Jag har även utvecklat verktyg för att stärka min självkänsla och mitt självförtroende och att förbereda mig mentalt på framtida situationer som är viktiga för mig. Helt fantastiskt!

Några exempel på när och hur jag använt metoden hittills:
”På personalmötet känner jag hur jag börjar irritera mig på min kollega. Jag tappar fokus och hör inte vad hen säger. Tänker bara negativa tankar och lyssnar inte. Jag blir medveten om mina tankar och min irritation i ett tidigt skede och använder då en trigger, som utvecklats i samband med avslappningsträningen och som är grunden i mental träning, vilken gör att jag snabbt lugnar ner mig och kan fokusera igen. Jag har utvecklat förmågan att själv skapa ett lugn inom mig. Det funkar också i relationen till min sambo, kan numera lyssna och försöka förstå hans verklighet. Så värdefullt!”

”Jag har varit en tillbakadragen person i sociala sammanhang och levt efter övertygelsen att det jag tycker och tänker inte har så stor betydelse. Under en tremånadersperiod har jag lyssnat in stärkande suggestioner/instruktioner, vilka skapat en grundläggande känsla hos mig att jag duger som jag är och att jag tycker om mig själv. En av många positiva konsekvenser är att jag successivt förändrat mitt beteende, att jag numera känner mig trygg och säker i sociala sammanhang och inser att mina åsikter är lika viktiga som andras och vågar uttrycka dem. Det har blivit som en positiv spiral, ju mer jag litar på mig själv ju mer vågar jag ta för mig i livet.”

”När jag fick förfrågan om att hålla ett föredrag för mina kolleger så var min första tanke, nej, det klarar jag inte! Efter en stund så infann sig en annan tanke om att det här klarar jag galant om jag bara förbereder mig på ett bra sätt, jag har ju verktygen. Jag tackade ja och planerade in i minsta detalj hur materialet skulle se ut och sedan var det dags för den mentala biten. Jag hade redan stärkt min självkänsla och trodde att jag skulle fixa detta, så hälften var ju vunnet. Jag hade även utvecklat en trigger för att varva ner när jag kände nervositet. Nu fokuserade jag på målet, att lyckas bra i mitt framförande. Under avslappning och med fantasins hjälp såg jag mig själv må och fungera exakt så som jag ville i situationen. Jag använde alla mina sinnen och upprepade detta för mig själv varje dag med hjälp av en av övningarna som är inspelad på cd-skivan, i 25 dagar. När det sen var dags att hålla föredraget kände jag en viss nervositet men efter en minut var den som bortblåst och det gick galant, som jag hade föreställt mig.
Andra effekter är att jag bl.a. känner mig lugnare, gladare och tryggare över lag och min sömn har blivit avsevärt bättre.” Det är som ett mirakel!

Maya