Mental Träning

worship

VAD är mental träning?
Det är en kraftfull och konkret metod som har utvecklats inom idrotten, med början 1969 av leg. psykolog och fil. dr. i psykologi Lars-Erik Uneståhl, där man kunnat mäta effekten av träningen i relation till prestationsförmågan. Idag används mental träning inom en mängd olika områden.
Syftet med träningen är att utveckla inre resurser till verktyg för att kunna stärka sig själv i de situationer man önskar. Det är en systematisk och långsiktig träning och verktygen är fysisk och mental avslappning, ordets kraft i form av specifikt formulerade instruktioner, inre mentala bilder, känslan och inlevelseförmågan (alla sinnen).
Du kan träna mentalt för att komma tillrätta med negativ stress, stärka din självkänsla, träna för att förbereda dig inför t.ex. ett framträdande, en tävlingsprestation, ett möte, en tenta, en ny arbetssituation, ett läkar-/tandläkarbesök, en operation, olika prestationer, relationer, obehagliga situationer, ja inom i stort sett alla områden där du vill må och fungera bra, anser dig ha behov av mental styrka.
I samband med stresshantering är den i mitt tycke ”outstanding”, mycket effektiv! Läs under fliken STRESSHANTERING, där finns även UTVÄRDERING och UPPFÖLJNING av kurser.

HUR tränar man mentalt?
Träningsmaterialet är inspelade ”lyssnarövningar” som finns på USB, CD eller FIL. Övningarna, som är mellan femton och tjugo minuter, kan du göra liggande eller sittande bekvämt i sängen eller fåtöljen. Det går lika bra på golvet eller på en stol. Passar bra att göra på tåget, flyget eller bussen.
OBS! De får under inga omständigheter göras i situationer där full fokus krävs, som t.ex. i bilen under körning eller av någon passagerare så att chauffören kan höra, eller när man framför barnvagn eller annat fordon.
Du börjar med att träna muskulär avslappning för att få tillgång till lugnet inom dig och utveckla verktyg för att framkalla det när du vill. Därefter övergår du till att träna mental avslappning som innebär att du utvecklar verktyg för att skingra störande tankar, skapa lugn och att fokusera. Dessa två övningar är grunden i mental träning.
Fortsättningsvis så stärker du din självkänsla och ditt självförtroende genom att, i ett avslappnat tillstånd, lyssna till stärkande instruktioner/suggestioner som formulerats specifikt för att påverka och bygga självkänsla.
Att träna inför olika situationer du vill lyckas bra i gör du med hjälp av målbildsträningen, där du efter att ha satt dina mål integrerar dem med hjälp av instruktionerna i övningen. Även detta sker i ett avslappnat tillstånd.
Det avslappnade tillståndet gör att ditt kritiska tänkande om dig själv tonas ner, vilket i sin tur leder till att du lättare ”tror” på det som integreras. En annan viktig faktor är att nervsystemet inte skiljer på verklighet och  fantasi i det här tillståndet utan upplever att det du föreställer dig verkligen sker. Det skapas ett minne, en erfarenhet när alla dina sinnen är involverade, som i sin tur styr kommande händelse. Så användbart!

Principen i mental träning är ”se det du vill ska ske och låt det sedan ske av sig självt”, vilket innebär att du efter att ha gjort dina övningar inte behöver anstränga dig för att nå resultaten utan resultaten söker upp dig, i sin takt och på sitt sätt. Det är en undermedveten process som successivt överförs till tankar, känslor och beteende.