Kurser

Kurs/coachning i mental träning

Kursmaterial: CD, USB samt Användarinstruktioner

Steg 1
Fysisk avslappning


Steg 2
Mental avslappning


Steg 3
Stärkandet av självkänslan


Steg 4
Målbildsarbete och målintregrering


Återkoppling, tillfälle för frågor och diskussion mellan varje steg ( ca 1 timme) samt individuella möten

Möjlighet till telefonkontakt mellan träffarna