Jobbcoachen

Ska du söka jobb och vill ha snabb hjälp? Ring 070-548 12 00 eller mejla info@maxmt.se

Tillsammans skriver vi CV och ansökningsbrev samt tränar inför en anställningsintervju


Du kan utifrån ditt behov välja att jobba med delar av nedanstående 12-stegs program

 • Kartläggning av jobbsökningsförmågan, vad behöver du hjälp med
 • Kompetensprofil, kartläggning av kunskaper, färdigheter och egenskaper
 • Intresseprofil
 • Jobbsökningsmål, prioritering av intressanta verksamhetsområden/företag
 • Kartläggning av arbetsmarknaden
 • Planering/strukturering av jobbsökning
 • Jobbsökningsmetoder, att hitta dolda jobb och utlysta jobb
 • Kartläggning av det egna nätverket
 • CV
 • Ansökningsbrev
 • Personlig marknadsföring
 • Anställningsintervjuträning

Studiebesök kan eventuellt ordnas 

Rekryteringsträffar kan eventuellt ordnas